Lector Logistiek & Allianties 1,0 fte

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zoekt voor de Faculteit Economie en Management een

Lector Logistiek & Allianties 1,0 fte

Wat zijn uw werkzaamheden?
U geeft invulling aan de meervoudige taakstelling van de lector: kennisontwikkeling, kenniscirculatie van en naar de praktijk, professionalisering van docenten en het inhoudelijk helpen innoveren van het onderwijs.

Als lector bent u eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke focus en programma van het lectoraat. Hierbij zal het accent de komende tijd liggen op de ontwikkeling van de meerjarenvisie, waarin de aanbevelingen worden verwerkt die onlangs zijn gedaan door een externe visitatiecommissie. Deze hebben zowel betrekking op het actualiseren van de missie en visie als op een professionaliseringsslag in de interne organisatie.

U bent eindverantwoordelijk voor het praktijkgericht onderzoek in het lectoraat. U zet daarbij uw methodologische expertise en uw inzichten op bedrijfsprocessen in, zowel in het werkveld als binnen een organisatie als de HAN. U hebt ruime ervaring met het werven van middelen voor onderzoeksprojecten en u creëert ingangen voor het doen van praktijkgericht onderzoek.

U bent als lector ook eindverantwoordelijk voor de kennisoverdracht en communicatie van het lectoraat binnen en buiten de HAN, op programma- en project-niveau. U speelt een actieve rol in het regionale en landelijke kennisnetwerk.

Met uw team levert u op diverse wijzen een bijdrage aan het onderwijs – het ontwikkelen van minoren, de onderzoeksleerlijn, casuïstiek, onderzoeksbegeleiding, tot en met lesgeven. U coacht en stimuleert docent-onderzoekers, studentonderzoekers en logistieke professionals in diverse vormen van praktijkgericht onderzoek en praktijkleren.

Wat verwachten wij van u?

 • U bent een gepromoveerd deskundige in het logistieke domein en uw actuele, relevante peer-reviewed artikelen worden veelvuldig geciteerd;
 • U beschikt over een duidelijke visie op de huidige uitdagingen in de logistiek en de rol van het lectoraat;
 • U heeft aantoonbaar ervaring met het ontwerpen van multidisciplinair onderzoek en het onderbouwen van onderzoeksplannen waarin het onderzoek ontwerpgericht, praktijkgericht en/of actiegericht is;
 • U beschikt over ruime ervaring met de acquisitie van onderzoeksopdrachten, onder andere met middelen uit de tweede en derde geldstroom;
 • U kunt soepel omgaan met de diverse stakeholders en bent gericht op het tot stand brengen van verbindingen tussen bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstituten en overheden;
 • U beschikt over een uitgebreid en relevant logistiek (bedrijven)netwerk en bent in staat een actieve rol te spelen in regionale en landelijke netwerken;
 • U heeft bij voorkeur ervaring met de context van zowel de academische als de HBO-sector;
 • U heeft aantoonbare leidinggevende kwaliteiten en management ervaring, en beschikt over een mens- en ontwikkelingsgerichte houding;
 • U heeft ervaring met het begeleiden van studenten en docenten bij het uitvoeren van onderzoeksprojecten;
 • U heeft affiniteit met het ontwikkelen, verzorgen, coördineren en vernieuwen van relevante onderwijsprogramma’s;
 • U beschikt over een uitstekende beheersing van de Engelse taal.

Wat bieden wij u?
Een interessante functie in een dynamische, informele werkomgeving, waar op constructieve en plezierige wijze bijdrage wordt geleverd en die zich ontwikkelt naar een kwaliteitscultuur, waarbinnen u volop de gelegenheid krijgt u verder te ontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de periode van 1 jaar. U wordt aangesteld in de functie Lector niveau 1. Afhankelijk van uw ervaring bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 8.005,52 (cao-hbo schaal 16) bij een fulltime aanstelling. Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt de HAN goede voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit en betaald ouderschapsverlof.

Wilt u meer informatie?
Meer over de HAN leest u op www.han.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Wessels Instituutsdirecteur IBR, M 06 – 1299 0255 of mevrouw M. Vodegel, Manager KennisDC Logistiek Gelderland, M 06- 8399 6027. Indien gewenst kunt u relevante documentatie opvragen via mevrouw M. Vodegel.

Hebt u belangstelling?
Herkent u zich in bovenstaand profiel en voldoet u aan de eisen? Ga dan naar www.han.nl/vacatures om uiterlijk vóór 19 augustus 2019 online te solliciteren (via de ‘Solliciteer‘ button bij deze functie). U kunt uw motivatiebrief richten aan mevrouw I. Wessels. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.
Wilt u meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze vacature, dan kunt u contact opnemen met mevrouw S. Willemsen, medewerker Resourcedesk, M 06-55 24 07 04.
De 1e ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 5 september 2019, een eventuele 2e ronde vindt plaats op 12 september 2019.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de dienstbetrekking.

Waar gaat u werken?
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is een van de best beoordeelde hogescholen in Nederland. De HAN kiest ervoor het onderwijs en onderzoek vorm te geven in nauwe samenwerking met het werkveld en de regio. Deze krachtige verbinding leidt tot goed opgeleide professionals en innovaties voor en met de regio. De opleidingen en het onderzoek van de HAN bestrijken het brede palet van economie en management, gezondheid, gedrag en maatschappij, educatie, informatica en communicatie en techniek. De onderlinge samenwerking op de HAN kenmerkt zich door een sfeer van vertrouwen en inspiratie, met de focus op de kwaliteit en de inhoud van de gezamenlijke opdracht en met een professionele verantwoordelijkheid van ieder individu.

Onze strategie is erop gericht de organisatie in haar onderwijs en onderzoek optimaal te laten aansluiten op elkaar en op de beroepsomgeving. Met het oog daarop hebben we in ons Instellingsplan 2016-2020 afgesproken accenten aan te brengen in de inhoudelijke programmering van onderzoek en onderwijs, door middel van zwaartepuntvorming op de gebieden Health, Sustainable Energy & Environment en Smart Region. Deze HAN-brede agenda heeft een horizon voor de middellange termijn. De agenda maakt de vraagstukken in onze samenleving zichtbaar waaraan wij als HAN een bijdrage te leveren hebben, door middel van opleiden, projecten en praktijkgericht onderzoek.

Het Lectoraat Logistiek & Allianties heeft in wisselwerking met de HAN-zwaartepunten een programma ontwikkeld rond de thema’s Health Care Logistics en Smart Regional Logistics. Het programma draagt bij aan de innovatie van bedrijven en (zorg)instellingen, aan de verdieping van het logistieke onderwijs en aan de uitvoering van hoogwaardig praktijkgericht logistiek onderzoek. Duurzaamheid, data science en human capital in de logistiek spelen hierin een grote rol.

Het lectoraat is ondergebracht bij het Instituut Bedrijfskunde en Rechten (IBR). Het levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk en het onderwijs van dit instituut en met name aan de logistieke opleidingen.

Het lectoraat neemt ook deel aan een samenwerking van zeven hogescholen met een opleiding en een lectoraat logistiek, in de vorm van een Centre of Expertise Logistiek. De deelnemende lectoraten presenteren zich naar het werkveld als Kennis Distributiecentra, KennisDC’s. In Gelderland staat het lectoraat Logistiek bekend als KennisDC Logistiek Gelderland. De zeven KennisDC’s verdelen de taken, waardoor zij zich kunnen specialiseren, en – door expertise met elkaar uit te wisselen – het gehele logistieke werkveld en het logistieke onderwijs kunnen bedienen.
De missie van het lectoraat is om door middel van praktijkgericht onderzoek studenten, docenten en logistieke professionals stelselmatig aan te zetten tot excellente resultaten in hun dagelijkse logistieke werkzaamheden. Daartoe onderhoudt het lectoraat een uitgebreid interdisciplinair kennisnetwerk, met als basis de KennisDC’s/CoE, de collega lectoraten van de HAN en de bedrijvennetwerken. De ambitie is om tenminste op regionaal en landelijk niveau een excellente logistieke kennispartner te zijn in Smart Regional Logistics en Health Care Logistics. Het uiteindelijke doel is excellentie in logistieke strategieën te bevorderen én het bereiken van een allround logistieke topopleiding binnen de HAN, die maximaal is toegesneden op actuele, waar mogelijk multidisciplinaire, maar in ieder geval relevante high-level praktijkvraagstukken.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *